CAST OF TENSEI NO TSUKI
(Bios & cast list may be updated as story proceeds)

Okamoto Sen

Mizuno Akira

Kumamoto Ryo

Azusa Himeno

Mokurin

Tsukiko

Kai

Kei

Yoru

Sasagawa Kiyo

Tachibana Shinobu

Makimura Toshio

Kumamoto Mio